Technické parametry

Napájení

Napájecí napětí UDD +5 V DC ±10 %
Proud během vysílání IR povelů IMAX 120 mA
Proud v režimu ACTIVE IACTIVE 15 mA
Proud v režimu STANDBY ISTANDBY 450 µA

Výstup OUT1

Max. proudové zatížení IOUT1-MAX 250 mA
Max. spínané napětí UOUT1-MAX 42 V DC

Vstup IN1

Rozsah napětí UIN1 0-12 V DC
Napětí v režimu ACTIVE UIN1-ACTIVE 3-12 V DC
Napětí v režimu STANDBY UIN1-STANDBY 0-0,5 V DC
Vnitřní odpor RIN1 100 KΩ

IR přijímač

Nosná frekvence f0 36 KHz
Nejvyšší citlivost na vlnové délce λ0 950 nm
Šířka spektra ∆λ 875-1050 nm
Úhel při poloviční citlivosti φ1/2 ± 45 deg

IR vysílač

Nosná frekvence f0 36 KHz
Vrchol na vlnové délce λ0 950 nm
Šířka spektra ∆λ 50 nm
Úhel vyzařování při poloviční intenzitě φ1/2 ± 22 deg

Ostatní

Max. počet povelů v paměti   8
Rozměry PCB   23x34 mm