Popis funkce

Automatické dálkové ovládání střídá režimy STADBY a ACTIVE. Tyto režimy zrcadlí základní provozní režimy přijímače DVB a TV. Pokud je ARC v režimu STANDBY, měly by se v režimu STANDBY nacházet i přijímač DVB a TV. Obdobná podmínka platí pro režim ACTIVE. Pro správnou funkci celého systému je nutná počáteční synchronizace všech začleněných zařízení.

 • Po zapnutí napájení je ARC v režimu STANDBY.
 • LED SYS je v režimu STANDBY zhasnutá, v režimu ACTIVE svítí.
 • Výstupní tranzistor Q1 je v režimu STANDBY zavřený, v režimu ACTIVE je otevřený. Výstup OUT1 (otevřený kolektor tranzistoru Q1) je v zařízení navíc a slouží k volitelnému použití (může spínat relé a tím odpojovat napájení anténního zesilovače apod.).

Každý povel dálkového ovládání identifikuje tlačítko stisknuté na klávesnici dálkového ovládače. Do paměti ARC lze uložit osm povelů dálkového ovládání. Každý povel je v paměti uložený s určitými atributy, které definují způsob použití daného povelu v systému.

 • Povel s atributem ON přepíná systém z režimu STANDBY do režimu ACTIVE.
 • Povel s atributem OFF přepíná systém z režimu ACTIVE do režimu STANDBY.
 • Povel s atributem EXCLUDE-IN nebude ARC vysílat, jestliže popud k akci přijde ze vstupu IN.

Jeden povel může mít všechny atributy současně (jedno tlačítko na dálkovém ovládání může být zapínací a vypínací zároveň).

Vyvolat akci, která přepne systém z režimu STANDBY do režimu ACTIVE nebo opačně, lze:

 • tlačítkem MODE,
 • povelem dálkového ovládání,
 • úrovní napětí na vstupu IN1 (signálem z přijímače DVB).

Tlačíto MODE

Pokud je ARC v režimu STANDBY a uživatel klikne na tlačítko MODE, potom se ARC přepne do režimu ACTIVE a postupně odvysílá všechny povely s atributem ON, které jsou uloženy v paměti. Stav atributu EXCLUDE-IN se nekontroluje. Přepnutí systému zpět do režimu STANDBY funguje analogicky.

Dále platí že:

 • Povely vysílá ARC v pořadí, v jakém jsou uloženy v paměti.
 • Při každém odvysílání povelu s atributem ON blikne LED ON.
 • Při každém odvysílání povelu s atributem OFF blikne LED OFF.

Dálkové ovládání

Jakmile ARC zachytí povel dálkového ovládání, hledá se jeho kopie v paměti. Pokud je kopie povelu v paměti nalezena, vyhodnotí se přidružené atributy. Pokud kopie v paměti není, zachycený povel je ignorován a žádná akce se neprovede.

Pokud je ARC v režimu STANDBY a ARC zachytí povel s přidruženým atributem ON, potom se ARC přepne do režimu ACTIVE a postupně odvysílá všechny povely s atributem ON, které jsou v paměti, kromě zachyceného iniciačního povelu (ten právě odvysílal uživatel dálkovým ovládáním). Stav atributu EXCLUDE-IN se nekontroluje. Přepnutí systému zpět do režimu STANDBY funguje analogicky.

Pokud ARC zachytí povel s přidruženým atributem ON a nachází se již v režimu ACTIVE, je zachycený povel ignorován. Obdobně to funguje pokud je ARC v režimu STANDBY a zachytí povel s přidruženým atributem OFF. Žádná akce se neprovede.

Vstup IN

Režimy STANDBY a ACTIVE lze přepínat také pomocí napětí na vstupu IN např. signálem z konektoru SCART.

Pokud je ARC v režimu STANDBY a dojde k aktivaci vstupu IN, potom se ARC přepne do režimu ACTIVE a postupně odvysílá všechny povely s atributem ON, kromě povelů s atributem EXCLUDE-IN. Pokud už je ARC v režimu ACTIVE, aktivace vstupu se ignoruje, žádná akce se neprovede. Analogicky to funguje při deaktivaci vstupu IN a přepínání do režimu STANDBY.

Atribut EXCLUDE-IN zajistí, že ARC neodvysílá povel pro zapnutí nebo vypnutí DVB přijímače, který má uložený v paměti, pokud tuto akci již provedl uživatel pomocí tlačítka POWER na přijímači DVB.

Informace o tom, že uživatel zapnul nebo vypnul přijímač DVB tlačítkem POWER na přístroji, se odvozuje ze signálu na konektoru SCART (pin 8) přijímače DVB, který napěťovými úrovněmi signalizuje stav videosignálu (OFF, 16:9, 4:3). Tento signál se přivede na vstup IN ARC.

Systém lze ovládat uvedenými prostředky v libovolném pořadí.