Ovládání a nastavení

 • Všechny funkce přístroje se ovládají pomocí tlačítka MODE a červených LED.
 • Běžným klikáním na tlačítko MODE se přepínají provozní režimy STANDBY a ACTIVE.
 • Stiskem tlačítka MODE na dobu delší než 5 s se aktivuje výběr funkce v menu.

Výběr funkce

Stiskněte tlačítko MODE a nepouštějte. Za 5 s se rozsvítí LED ON. Pokud uvolníte tlačítko, když svítí LED ON, dojde k aktivování funkce NORMAL. Pokud chcete aktivovat jinou funkci, držte tlačítko MODE stisknuté delší dobu viz tabulka. Vždy svítí pouze jedna LED.

PRESS FUNCTION DESCRIPTION LED ON LED OFF LED SYS
> 5 s NORMAL Uloží do paměti povel s atributy ON nebo OFF O - -
> 7 s EXCLUDE-IN Uloží do paměti povel s atributy EXCLUDE-IN a ON nebo OFF - O -
> 9 s ERASE Smaže všechny povely uložené v paměti - - O
> 11 s END Opuštění menu - - -

Po opuštění menu se ARC přepne do režimu STANDBY (nesvítí žádná LED a je deaktivován výstup OUT1)

Funkce NORMAL

Pomocí funkce NORMAL může být do paměti uložen jeden povel s atributy ON, OFF. Výběr požadované kombinace atributů se provádí klikáním na tlačítko MODE. Vybraná kombinace atributů je signalizována svitem LED ON nebo LED OFF. Po aktivování funkce NORMAL je před-vybraná kombinace atributů ON a OFF viz tabulka.

CLICK NORMAL DESCRIPTION LED ON LED OFF LED SYS
0 ON, OFF Uloží do paměti povel s atributem ON a OFF O O -
1 ON Uloží do paměti povel s atributem ON O - -
2 OFF Uloží do paměti povel s atributem OFF - O -
3 END Opuštění menu - - -

Funkce EXCLUDE-IN

Pomocí funkce EXCLUDE-IN může být do paměti uložen jeden povel s atributem EXCLUDE-IN a ON nebo OFF. Výběr požadované kombinace atributů se provádí klikáním na tlačítko MODE. Vybraná kombinace atributů je signalizována svitem LED ON nebo LED OFF. Po aktivování funkce EXCLUDE-IN je před-vybraná kombinace atributů EXCLUDE-IN, ON a OFF viz tabulka.

CLICK EXCLUDE-IN DESCRIPTION LED ON LED OFF LED SYS
0 ON, OFF Uloží do paměti povel s atributem EXCLUDE-IN a ON a OFF O O -
1 ON Uloží do paměti povel s atributem EXCLUDE-IN a ON O - -
2 OFF Uloží do paměti povel s atributem EXCLUDE-IN a OFF - O -
3 END Opuštění menu - - -

Funkce ERASE

Pokud je aktivována funkce ERASE, rozsvítí se všechny tři LED. Smazání paměti se provede stisknutím tlačítka MODE na dobu delší než 5 s. Na znamení úspěšně provedené operace mazání se současně rozblikají všechny tři LED a postupně zhasnou v pořadí ON, OFF, SYS. Pokud bude tlačítko MODE uvolněno za kratší dobu než 5 s operace mazání se neprovede, všechny LED zhasnou a dojde k opuštění menu viz tabulka.

PRESS ERASE DESCRIPTION LED ON LED OFF LED SYS
> 5 s ERASE Smaže všechny povely uložené v paměti O O O
< 5 s END Opuštění menu - - -

Uložení povelu do paměti

Uvedený postup funguje pro všechny kombinace atributů.

 1. Chcete použít atribut EXCLUDE-IN?
 2. Aktivujte funkci NORMAL nebo EXCLUDE-IN.
 3. Klikáním na tlačítko MODE zvolte požadovanou kombinaci atributů ON a OFF.
 4. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání, rozsvítí se navíc LED SYS.
 5. Znovu stiskněte stejné tlačítko na dálkovém ovládání, zhasnou všechny LED.
 6. V paměti ARC je uložený povel dálkového ovládání se zvolenými atributy.
 7. Bylo opuštěno menu a ARC je v režimu STANDBY.

Krok za krokem

Pro příklad je uveden postup, kterým se do paměti uloží povel s atributy EXCLUDE-IN a OFF.

 1. Bude použit atribut EXCLUDE-IN.
 2. Aktivujte funci EXCLUDE-IN. Stiskněte tlačítko MODE a držte jej dokud se nerozbliká LED OFF (trvá to 7 s). Jakmile bliká LED OFF tlačítko MODE uvolněte. Nyní, po aktivování funkce EXCLUDE-IN, je před-vybraná kombinace atributů EXCLUDE-IN a ON, OFF.
 3. Prvním kliknutím na tlačítko MODE změňte výběr atributů na EXCLUDE-IN a ON.
 4. Druhým kliknutím na tlačítko MODE změňte výběr atributů na EXCLUDE-IN a OFF.
 5. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání, rozsvítí se navíc LED SYS.
 6. Znovu stiskněte stejné tlačítko na dálkovém ovládání, zhasnou všechny LED.
 7. V paměti ARC je uložený povel dálkového ovládání s atributy EXCLUDE-IN a OFF
 8. Bylo opuštěno menu a ARC je v režimu STANDBY.

Vyzkoušejte, zda ARC reaguje na právě uložený povel s atributem EXCLUDE-IN a OFF. Klikněte na tlačítko MODE a přepněte ARC z režimu STANDBY do režimu ACTIVE. Dálkovým ovládačem, právě uloženým povelem, přepněte ARC zpět do režimu STANDBY.

Prázdná paměť

Pokud v paměti ARC není uložený žádný povel, po zapnutí napájení se rozsvítí všechny tři LED a postupně zhasnou v pořadí ON, OFF, SYS.