Modelový příklad

  • Přijímač DVB-S (satelit) a TV.
  • Přijímač DVB-S je propojený s TV pomocí konektoru SCART (video, zvuk).

Televize neumí využít informaci o stavu videosignálu na konektoru SCART (pin 8) a na signál nijak nereaguje. Uživatel musí zapnout TV pomocí dálkového ovládání nebo tlačítkem na přístroji. Pomocí dálkového ovládání se TV zapíná povelem pro volbu kanálu „1“, „2“, „3“ atd. a vypíná se červeným tlačítkem „POWER OFF“.

Přijímač DVB-S se zapíná a vypíná tlačítkem „POWER“ na přístroji nebo červeným tlačítkem POWER na dálkovém ovládání.

Konfigurace systému:

  1. Do paměti ARC uložte povel „POWER“ pro zapínání a vypínání přijímače DVB-S s atributy ON, OFF a EXCLUDE-IN.
  2. Do paměti ARC uložte povel pro zapínání TV, tedy povel pro volbu kanálu např. „1“ s atributem ON.
  3. Do paměti ARC uložte povel „POWER OFF“ pro vypínání TV s atributem OFF.
  4. Propojte ARC (IN1 a GND) přes konektor SCART (pin 8 a 18) s přijímačem DVB-S.
  5. Vypněte napájení ARC a přepněte přijímač DVB-S a TV do režimu STANDBY.
  6. Zapněte napájení ARC, systém je připraven v režimu STANDBY.

Jak se to bude chovat?

Systém se nachází v režimu STANDBY. Uživatel vezme do ruky dálkové ovládání přijímače DVB-S a vyšle povel „POWER“ pro jeho zapnutí. Tento povel odchytí ARC, nalezne jeho kopii v paměti, a protože je systém v režimu STANDBY a povel má mj. atribut ON, je tento povel vyhodnocen jako požadavek na přepnutí systému do režimu ACTIVE. Automatické dálkové ovládání se přepne do režimu ACTIVE a postupně odvysílá všechny povely s atributem ON, kromě iniciačního povelu. V tomto případě je to pouze povel „1“ pro zapnutí TV.

Systém je ve stavu ACTIVE. Pokud uživatel klikne na tlačítko MODE, ARC odvysílá všechny povely s atributem OFF v pořadí, v jakém jsou uloženy v paměti a přepne se do režimu STANDBY. Nejprve vyšle povel „POWER“ pro vypnutí přijímače DVB-S, potom povel „POWER OFF“ pro vypnutí TV.

Systém se nachází v režimu STANDBY. Pokud uživatel zapne přijímač DVB tlačítkem POWER na přístroji, na pinu 8 konektoru SCART se objeví napětí, které signalizuje přítomnost videosignálu. Protože se ARC nachází v režimu STANDBY a došlo k aktivaci vstupu IN1, přepne se ARC do režimu ACTIVE a odvysílá všechny povely s atributem ON, kromě povelů s atributem EXCLUDE-IN. V tomto případě pouze povel pro zapnutí TV, tedy povel „1“.

POZN.: Pokud TV umožňuje připojit signál videa a zvuku různými způsoby (SCART, HDMI, VGA apod.), musí být zdroj signálu dopředu přednastavený (pokud TV neumí zdroj signálu detekovat automaticky).

Napájení ARC běžným AC/DC síťovým adaptérem 230 V/ +5 V DC ±10 %.