Zmrznutí času má na svědomí chronostáze

Blog: 

Naprogramovali jste blikání systémové LED v periodě 1 s se střídou 1:1. Zrovna se podíváte na LED a najednou máte dojem, že trvá neobvykle dlouho než LED změní svůj stav. Potom už bliká správně. Uvažujete o tom, co se mohlo stát v programu firmware (viděli jste chybné chování LED), ale v programu chyba není.

Může za to lidský mozek, jev zvaný chronostáze. Než začnete hledat chybu v programu popř. ve skříni logický analyzátor podívejte se na přednášku: Den vědy FF UK 2014: Pareidolická skutečnost (Radvan Bahbouh). O chronostázi se mluví asi ve 27 minutě.

Katedra psychologie FF UK: Bahbouh Radvan, doc., PhDr., Mgr., MUDr., Ph.D.