Zdroje informací pro návrh elektroniky

Blog: 

Systematický návrh a vývoj elektroniky nelze dělat bez přístupu k informacím jako jsou technické normy nebo zákony. Elektronika je velmi široký vyvíjející se obor. Je potřeba udržovat si širší přehled a hlouběji se vzdělávat alespoň v těch oblastech elektroniky, které se týkají osobního zaměření v oboru.

Během celého procesu návrhu a vývoje elektroniky se neustále hodnotí a vybírají vhodné postupy, součástky apod. Zkoumají se fyzikální vlastnosti řízeného stroje, vlivy prostředí, způsob obsluhy, požadovaný design apod. Uvažuje se o technologických, ekonomických, legislativních aj. skutečnostech, které souvisejí se zadáním zakázky.

Pro získání potřebných informací se dělají rešerše, studuje se technická dokumentace k součástkám, manuály k různým technologiím apod. Mnoho cenných informací poskytnou konkrétní instituce a technologické firmy.

Užitečné weby

Ke čtení norem využívám placenou službu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ). Úřad také vytváří praktický Informační portál - předpisy a normy.

Předpisy a oprávnění k využívání rádiových kmitočtů poskytuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Důležité informace např. pro návrh a provozování rádiového zařízení s krátkým dosahem (dálkové ovládání).

Sbírky zákonů a mezinárodních smluv v platném znění zpřístupňuje Ministerstvo vnitra.

Portál Elektrika.cz zpracovává informace z oblasti instalační elektrotechniky a souvisejících témat. Lze vstoupit do diskuse a zeptat se na názor elektrotechniků, revizních techniků, projektantů aj. s různými specializacemi (osvětlování, stroje, instalace ve zdravotnictví) apod.

Encyklopedie elektromagnetické kompatibility Ústav Radioelektroniky (UREL)

Národní technická knihovna (NTK) v Praze.

Užitečné knihy

Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů : praktický průvodce techniky omezení elektromagnetického VF rušení / Polina Vaculíková, Emil Vaculík a kolektiv; Praha : Grada, 1998
Návrh a konstrukce desek plošných spojů: principy a pravidla praktického návrhu / Vít Záhlava; Praha : BEN - technická literatura, 2010
Řešíme elektronické obvody, aneb, Kniha o jejich analýze / Dalibor Biolek; Praha : Ben, 2004