Řídící jednotka pro ovládání stejnosměrného motoru

Motor driver MD18_1_0

Ovládání jedním uživatelským tlačítkem. Automatické vypnutí motoru při dojezdu do krajní polohy, ochrana proti přetížení. Změna směru otáčení. Signalizace krajní polohy.

Aplikace: ovládání okenních rolet, žaluzií, klapek ventilace, zámků, ventilů, pohyb reklamních předmětů apod.

Cena modulu 2 380,- Kč, objednejte zde. Skladem

 

Posoudím vhodnost pro Vaši aplikaci, pomohu s implementací, udělám potřebné úpravy.

 

 Napájecí napětí: 5-18 V DC

  • Vhodné pro motory: 5-18 V, 0-3 A
  • Odběr proudu v klidovém stavu 0,9 mA
  • Odběr proudu v aktivním stavu 16 mA @ 5 V

Uživatelské tlačítko s funkcí „doleva, doprava, stop“. Změna směru otáčení motoru (reverzace). Zastavení motoru.

Automatické vypnutí motoru při dojezdu do krajní polohy. Krajní poloha zjištěna pomocí koncových spínačů nebo nárůstem proudu motoru při zabrzdění o zarážku (koncové spínače lze vynechat).

Úroveň vypínacího proudu lze jemně nastavit. Zařízení nereaguje na krátké zadrhnutí během jízdy. Rozsah nastavení umožňuje vypnutí motoru již při lehkém přibrzdění rotoru rukou, nebo až při jeho úplném zablokování.

Dva výstupy s otevřeným kolektorem, signalizují směr jízdy doleva/doprava. Lze připojit LED, relé, sirénu apod.

Motor driver MD18 1.0

 

Plošný spoj (zelená maska, bílý potisk), rozměry 70x30 mm.

Na spodní straně plošného spoje je zelená systémová LED. Pokud je řídící jednotka aktivní, systémová LED bliká.

Schéma zapojení MD18 1.0

Na vstupu UIN je zařazena Shottkyho dioda jako ochrana proti přepólování. Napájení motoru a výstup UO jsou blokovány elektrolytickými kondenzátory 3x 1000 µF/25 V 105°, keramickými kondenzátory 100 nF a chráněny proti přepětí pomocí transil 18 V. Všechny vstupy jsou chráněny proti přepětí a rušení varistory, zenerovými diodami a kombinací RC členů.

SVORKA VÝZNAM
UIN Vstup napájecího napětí 5-18 V DC
GND Společná zem
MOB Motor, svorka B
MOA Motor, svorka A
UO Výstup napájecího napětí
OCB Výstup B, otevřený kolektor, max. 18 V/500 mA, aktivovaný při pohybu ke kencovému spínači B
OCA Výstup A, otevřený kolektor, max. 18 V/500 mA, aktivovaný při pohybu ke kencovému spínači A
INA Vstup pro koncový spínač A
INB Vstup pro koncový spínač B
INC Ovládací tlačítko START/STOP
IND Vstup pro budoucí využití (nyní nevyužit)
TRIM Trimr pro nastavení vypínacího proudu (10ti otáčkový, pro jemné nastavení)
PROG Konektor pro programování MCU

Upravím firmware podle Vašich požadavků, zjistěte cenu. Jiné funkce vstupů, výstupů, různé závislosti, zpoždění apod. Dodání motoru, spínačů pro Vaši aplikaci po dohodě.

POZN.: Na místo koncových sínačů lze připojit hallovy sondy s miniaturními magnety.

Řídící jednotku MD18 1.0 lze připojit k driveru pro krokové motory. Lze tak rychle řešit jednoduché aplikace s krokovými motory různých výkonů.

MD18 1.0 a krokový motor