Reference

Zapisovač napětí s kapacitou 72,5 h

Projekt realizovaný pro NAREX Česká Lípa a.s.

Jednoduchý datalogger (měřící přípravek) sloužící k periodickému (1 s) měření a ukládání vzorků napětí v rozsahu 0-4096 mV. Měření spouštěno úrovní napětí (napěťový trigger), trigger nastavitelný v celém měřícím rozsahu po 4 mV. Kapacita paměti 72,5 h (262144 vzorků). Komunikace s PC po RS232. Aplikace pro PC (konfigurace přístroje, ukládání naměřených dat do souboru).


Řízení optického měřícího přístroje

Přesné řízení krokových motorů, řízení polohy difrakční mřížky a optických filtrů. Automatická kalibrace zařízení po zapnutí. Zpracování signálů z fotodiod. Obsluha LED displeje a klávesnice. Komunikace s PC.


Řízení přesného dávkovacího čerpadla s vačkami

Laboratorní čerpadlo se dvěma písty a vačkami. Přesné řízení stejnosměrného motoru s enkodérem pomocí digitálního PID regulátoru. Digitálně byla prováděna kompenzace pulzace (parametry základního regulátoru PID byly dále regulovány podle polohy pístů a vaček). Zpracování signálů z tlakových čidel, obsluha LED displeje a klávesnice, komunikace s PC.


Přístroj s Peltierovými články pro chlazení a ohřev kapiláry

Ohřev a chlazení pomocí dvou Peltiérových článků, přesné PWM řízení pomocí digitálního PID regulátoru, zpracování signálů z odporových teplotních čidel, obsluha LED displeje. Uživatelsky bylo možné rozložit proces ohřevu a chlazení lineárně v čase v několika bodech.


Míchačka laboratorních vzorků

Řízení krokového motoru v čase, otáčení laboratorní nádoby konstatntní rychlostí. Pohyb kontrolován pomocí Hallovy sondy. Volitelné rychlosti. Signalizace pomocí LED a PIEZO měniče. Alarm při detekci poruchy.


Automatické otevírání dveří s RFID 868 MHz

Řídící jednotka s LCD panelem a tlačítky, řízení stejnosměrného motoru pro pohyb dveří, správa databáze a komunikace s aktivní RFID vlastní konstrukce. Integrovaný zdroj reálného čau (RTC), zálohované napájení, automatické dobíjení akumulátoru.


Automatické ovládání ventilace skleníku

Měření teploty a vlhkosti, ovládání klapek ventilace (stejnosměrné motory), obsluha LCD displeje.


WatchDog pro hlídání serveru

Odpojí napájecí napětí od serveru pokud dojde ke ztrátě komunikace na lince RS232. Po opětovném automatickém připojení napájení čeká nastavenou dobu na obnovení komunikace jinak znovu restartuje.


Mnoho jednoúčelových zařízení či přípravků

  • Převodník RS232/485 s automatickým řízením směru a vnitřní FIFO pamětí
  • Převodník USB/RS232, galvanické oddělení RS232, re-translátor RS485 aj. interface.
  • Účelové napájecí zdroje se zálohováním akumulátory a nabíjením (Li-Ion, Li-Pol, Pb, NiMH)
  • Audio zesilovač s 5ti stereo kanály pro rozvod audia po domě
  • Signalizační audio a LED zařízení
  • Speciální časové spínače aj.