Blog

Instalace KDS na Debian amd64 s XFCE

Blog: 

Kinetis Design Studio je integrované vývojové prostředí pro ARM řady Kinetis od společnosti Freescale. Jedná se o free a open-source software zahrnující Eclipse, GNU Compiler Collection (GCC), GNU Debugger (GDB), Processor Expert pro asistované nastavení periferií aj. Velikost výsledného kódu není nijak omezena.

Instalace je možná (výrobcem otestovaná) na Windows® 7/8 (32 and 64-bit) a Linux® (Ubuntu, Redhat, Centos).

Zdroje informací pro návrh elektroniky

Blog: 

Systematický návrh a vývoj elektroniky nelze dělat bez přístupu k informacím jako jsou technické normy nebo zákony. Elektronika je velmi široký vyvíjející se obor. Je potřeba udržovat si širší přehled a hlouběji se vzdělávat alespoň v těch oblastech elektroniky, které se týkají osobního zaměření v oboru.

Návrh a vývoj hardware (HW)

Blog: 

Zakázkový vývoj a výroba elektroniky začíná rozborem zadání (požadavků na funkci, způsobu použití, nákladů na vývoj a výrobu apod.). Zadání je komunikováno na základě Vaší poptávky a je písemnou součástí cenové nabídky a objednávky.

Vývoj elektroniky startuji detailní analýzou kritických částí systému. Dělám studii proveditelnosti. Kreslím bloková schémata, počítám napětí, proudy, výkonové ztráty apod. Zkoumám požadavky na výpočetní výkon procesoru.

Programování a vývoj firmware (FW)

Blog: 

Elektronika vyráběná na zakázku většinou obsahuje mikrokontrolér (MCU). Návrh elektronických obvodů se provádí současně s koncepčním návrhem řídícího firmware MCU. Hardware a firmware spolu úzce souvisejí. Vývoj řídícího firmware se provádí na oživeném hardware.

Firmware programuji v ANSI C, použití ASSEMBLERU není obvykle nutné.

ES prohlášení o shodě

Blog: 

Pokud prototyp zakázkové elektroniky splní požadavky investora, lze přistoupit k ověření shody výrobku. Výrobce je povinen prokázat shodu svého výrobku s požadavky příslušných evropských směrnic a vystavit ES prohlášení o shodě. Pouze takový výrobek, který splní všechny dané požadavky nese označení CE a může být uveden na trh EU.

Návod k použití a výrobní dokumentace

Blog: 

Návod k použití je nedílnou součástí každého výrobku. Zakázkovou elektroniku předávám vždy včetně návodu k použití. Výrobní dokumentaci a data pro výrobu (gerber data, firmware apod.) dostanete, pokud to bylo ujednáno v objednávce. Bez odpovídající dokumentace nelze přistoupit k ověřování shody výrobku ani jej uvádět na trh.

Prototypová a sériová výroba elektroniky

Blog: 

Výroba elektroniky podle výrobních dat probíhá v několika krocích. Nechají se vyrobit plošné spoje a planžeta pro sítotisk. Nakoupí se elektronické součástky a další elektrotechnický materiál. Osadí se plošné spoje součástkami. Elektronika se zkompletuje do funkčního celku vč. kabelů, chladičů, krabice apod. Postupně se oživí a otestují všechny elektronické obvody.

Plošné spoje a SMT planžety pro sítotisk nechávám vždy vyrábět ve specializované firmě.

Stránky