Různé

Zmrznutí času má na svědomí chronostáze

Blog: 

Naprogramovali jste blikání systémové LED v periodě 1 s se střídou 1:1. Zrovna se podíváte na LED a najednou máte dojem, že trvá neobvykle dlouho než LED změní svůj stav. Potom už bliká správně. Uvažujete o tom, co se mohlo stát v programu firmware (viděli jste chybné chování LED), ale v programu chyba není.