Jak pracuji

Plošné spoje a SMT planžety pro sítotisk

Blog: 

Součástí zakázkové elektroniky je návrh a výroba plošných spojů. Vzhledem k technologii výroby jsou moje návrhy v provedení SMD nebo smíšené s vývodovými součástkami (THT), pokud je to nevyhnutelné nebo výhodné. Profesionální výrobu plošných spojů zadávám specializované výrobní firmě, společně s objednávkou vždy dodám výrobní gerber data viz Návrh a vývoj hardware (HW).

Zdroje informací pro návrh elektroniky

Blog: 

Systematický návrh a vývoj elektroniky nelze dělat bez přístupu k informacím jako jsou technické normy nebo zákony. Elektronika je velmi široký vyvíjející se obor. Je potřeba udržovat si širší přehled a hlouběji se vzdělávat alespoň v těch oblastech elektroniky, které se týkají osobního zaměření v oboru.

Návrh a vývoj hardware (HW)

Blog: 

Zakázkový vývoj a výroba elektroniky začíná rozborem zadání (požadavků na funkci, způsobu použití, nákladů na vývoj a výrobu apod.). Zadání je komunikováno na základě Vaší poptávky a je písemnou součástí cenové nabídky a objednávky.

Vývoj elektroniky startuji detailní analýzou kritických částí systému. Dělám studii proveditelnosti. Kreslím bloková schémata, počítám napětí, proudy, výkonové ztráty apod. Zkoumám požadavky na výpočetní výkon procesoru.

Programování a vývoj firmware (FW)

Blog: 

Elektronika vyráběná na zakázku většinou obsahuje mikrokontrolér (MCU). Návrh elektronických obvodů se provádí současně s koncepčním návrhem řídícího firmware MCU. Hardware a firmware spolu úzce souvisejí. Vývoj řídícího firmware se provádí na oživeném hardware.

Firmware programuji v ANSI C, použití ASSEMBLERU není obvykle nutné.

ES prohlášení o shodě

Blog: 

Pokud prototyp zakázkové elektroniky splní požadavky investora, lze přistoupit k ověření shody výrobku. Výrobce je povinen prokázat shodu svého výrobku s požadavky příslušných evropských směrnic a vystavit ES prohlášení o shodě. Pouze takový výrobek, který splní všechny dané požadavky nese označení CE a může být uveden na trh EU.

Návod k použití a výrobní dokumentace

Blog: 

Návod k použití je nedílnou součástí každého výrobku. Zakázkovou elektroniku předávám vždy včetně návodu k použití. Výrobní dokumentaci a data pro výrobu (gerber data, firmware apod.) dostanete, pokud to bylo ujednáno v objednávce. Bez odpovídající dokumentace nelze přistoupit k ověřování shody výrobku ani jej uvádět na trh.

Prototypová a sériová výroba elektroniky

Blog: 

Výroba elektroniky podle výrobních dat probíhá v několika krocích. Nechají se vyrobit plošné spoje a planžeta pro sítotisk. Nakoupí se elektronické součástky a další elektrotechnický materiál. Osadí se plošné spoje součástkami. Elektronika se zkompletuje do funkčního celku vč. kabelů, chladičů, krabice apod. Postupně se oživí a otestují všechny elektronické obvody.

Plošné spoje a SMT planžety pro sítotisk nechávám vždy vyrábět ve specializované firmě.