Automatické zapínání a vypínání tabletu Lenovo N300

Projekt realizovaný pro MULTIMEDIAL BOARD SYSTEMS s.r.o.

LEC-V0Automatické zapínání a vypínání tabletu Lenovo N300 (OS: Android) po připojení nebo odpojení externího zdroje napětí (např. originální napájecí zdroj/nabíječka). Uvnitř tabletu je namontované přídavné zařízení LEC-V0, které sleduje skutečný stav tabletu a provádí požadované akce. Tablet lze zároveň ovládat původním tlačítkem POWER na zadní straně tabletu.

Externí zdroj napětí  se připojuje běžným způsobem pomocí napájecího konektoru Lenovo SLIM TIP (hranatý) a konektoru na zadní straně tabletu.

Čas do startu PC

K automatickému spuštění PC dojde za 30 s (ČAS DO STARTU PC) po připojení externího zdroje napětí. Pokud během této doby dojde k odpojení externího zdroje napětí, spuštění PC se neprovede. Po opětovném připojení externího zdroje napětí se měří čas do startu PC od začátku. Čas do startu PC je pevně daný (lze jej změnit pouze změnou firmware).

Čas do vypnutí PC

K automatickému vypnutí PC dojde po odpojení externího zdroje napětí a vypršení nastaveného času (ČAS DO VYPNUTÍ PC). Pokud během této doby dojde k opětovnému připojení externího zdroje napětí, vypnutí PC se neprovede. V dalším cyklu se čas do vypnutí PC měří od začátku.

Čas do vypnutí PC lze nastavit pomocí přepínačů SW1, SW2 a SW3 viz tabulka. Pokud jsou všechny tři přepínače ve stavu ON, čas do vypnutí PC se neměří, tablet zůstává zapnutý, dokud se nevybije baterie tabletu (tablet se sám se vypne pokud napětí baterie klesne pod určitou mez).

SW1 SW2 SW3 ČAS DO VYPNUTÍ PC
OFF OFF OFF 3 s
ON OFF OFF 30 s
OFF ON OFF 3 min
ON ON OFF 10 min
OFF OFF ON 30 min
ON OFF ON 60 min
OFF ON ON 90 min
ON ON ON Dokud se nevybije baterie tabletu

Vypnutí automatiky

Funkci automatického ovládání tabletu lze vypnout přepnutím spínače SW4 do polohy OFF.

SW4 FUNKCE AUT. OVLÁDÁNÍ
ON Funkce aut. ovládání zapnuta
OFF Funkce aut. ovládání vypnuta

Popis funkce

Automatické zapnutí PC

Cyklus automatického zapnutí PC se provede pouze pokud je PC vypnuté a dojde k připojení externího zdroje napětí. Pokud dojde k připojení externího zdroje napětí, když je PC zapnuté1, žádná akce se neprovede.

  1. Připojení externího zdroje napětí
  2. Běží ČAS DO STARTU PC
  3. Aktivace tlačítka POWER na dobu 6 s
  4. Kontrola zapnutého PC po uplynutí 10 s
  5. Pokud nedošlo k zapnutí PC tak č. 3

Pokud z nějakého důvodu nedojde k zapnutí PC2, spouštěcí cyklus se opakuje, dokud se PC nezapne nebo nedojde k odpojení externího zdroje napětí.

1. Tablet mohl být zapnut také např. ručně, pomocí tlačítka POWER.

2. K zapnutí tabletu nemusí dojít, např. pokud zrovna probíhá proces vypínání tabletu.

POZN.: Je třeba si uvědomit, že procesy vypínání a zapínání tabletu trvají v řádu jednotek až desítek sekund (v režii operačního systému) a povel k zapnutí nebo vypnutí tabletu může přijít asynchronně kdykoliv.

Automatické vypnutí PC

Cyklus automatického vypnutí PC se provede, pouze pokud je PC zapnuté a dojde k odpojení externího zdroje napětí. Pokud dojde k odpojení externího zdroje napětí, když je PC vypnuté1, žádná akce se neprovede.

  1. Odpojení externího zdroje napětí
  2. Běží ČAS DO VYPNUTÍ PC
  3. Aktivace tlačítka POWER na dobu 6 s
  4. Kontrola vypnutého PC po uplynutí 10 s
  5. Pokud nedošlo k vypnutí PC tak č. 3

Pokud z nějakého důvodu nedojde k vypnutí PC2, vypínací cyklus se opakuje, dokud se PC nevypne nebo nedojde k opětovnému připojení externího zdroje napětí.

1. Tablet mohl být vypnut také např. ručně, pomocí tlačítka POWER.

2. Během určité fáze zapínání tabletu (potom, co zmizí první úvodní logo Lenovo) nelze tablet vypnout tlačítkem POWER. Musí se čekat až nastartuje operační systém (trvá to asi 30 s) a teprve potom lze tablet vypnout.

Ruční zapnutí a vypnutí PC

Pomocí tlačítka POWER lze tablet zapnout a vypnout kdykoliv, je zachována jeho původní funkce beze změn.

POZN.: Cyklus automatického zapínání a vypínání tabletu se spouští při každém připojení nebo odpojení externího zdroje napětí (při změně). Po dosažení požadovaného stavu tabletu je cyklus automatického zapínaní nebo vypínání tabletu ukončen. Ručním zásahem pomocí tlačítka POWER se neporuší žádné závislosti automatického systému.

Úprava tabletu

Montáží zařízení LEC-V0 do tabletu dojde k porušení záručních podmínek, které se na tablet vztahují!

Zařízení LEC-V0 je pevně namontováno do tabletu. Připojení všech signálů (7 vodičů) je provedeno letováním na základní desku PC. Vodiče jsou zajištěny silikonem pro elektroniku. Elektronika LEC-V0 je uložena ve smršťovací bužírce a je přilepena silikonem ke kovové konstrukci tabletu. Na destičce LEC-V0 je přístupný pouze přepínač SW1-SW4 a servisní konektor.

Signálové bvody jsou opticky odděleny od zbytku elektroniky LEC-V0. Není porušena logika původních napájecích okruhů (zemních smyček) na základní desce PC. Všechny signály jsou připojeny krouceným párem SIGNÁL/GND. Elektronika LEC-V0 je napájena z obvodů tabletu a její klidová spořeba proudu je pouhých 2,6 μA (zanedbatelná).

 

Montáž LEC-V0 do tabletu Lenovo N300