Automatické dálkové ovládání

Návod na výrobu, publikováno v Praktická elektronika 8/2014.

Také používáte dva dálkové ovládače? Jeden pro zapínání a vypínání televize a druhý pro ovládání satelitu nebo set-top boxu? Automatické dálkové ovládání (ARC) zvýší pohodlí ovládání televizní sestavy tím, že automaticky zapne nebo vypne televizi, když dojde k zapnutí nebo vypnutí satelitu nebo set-top boxu.

SRC13 - Sestavený modulSRC13 - Sestavený modul

Automatické dálkové ovládání zastupuje dálkové ovládání TV v systému, kde TV slouží pouze k reprodukci videa a zvuku, ale příjem digitálního televizního vysílání (DVB) zajišťuje samostatný přijímač (set-top box, satelit, dekodér kabelového vysílání). Řeší situaci, kdy některý z uvedených přístrojů nepodporuje automatické zapnutí nebo vypnutí TV, když dojde k zapnutí nebo vypnutí přijímače DVB.

Uživatel v takové situaci musí zapnout TV manuálně pomocí dálkového ovládání TV nebo tlačítky na přístroji. Přitom ostatní funkce potřebné pro běžné sledování televize (přepínání programů, ovládání hlasitosti apod.) se ovládají pomocí přijímače DVB. K ovládání takového systému jsou obvykle potřeba dva dálkové ovládače nebo univerzální dálkové ovládání a řada úkonů.

Dva dálkové ovládače - standard ARC - Dálkové ovládání
Dvě dálková ovládání - STANDARDNÍ MODEL
Jedno dálkové ovládání + ARC

Automatické dálkové ovládání (ARC) zachytává všechny povely dálkového ovládání, které uživatel vyšle. Pokud ARC detekuje povel pro zapnutí nebo vypnutí přijímače DVB, potom ARC vyšle odpovídající povel pro TV. Funguje to i opačně. Pokud uživatel vyšle povel dálkovým ovládáním TV, potom ARC vyšle odpovídající povel přijímači DVB.

Automatické dálkové ovládání pracuje nezávisle na přijímači DVB a TV nebo se může synchronizovat s přijímačem DVB přes konektor SCART. Všechny funkce ARC se nastavují uživatelsky pomocí tlačítka MODE. Stav ARC je signalizován třemi červenými LED.

Všechny uvedené varianty ovládání lze nakonfigurovat současně:

  • Když uživatel zapne přijímač DVB dálkovým ovládáním, potom ARC zapne TV.
  • Když uživatel zapne TV dálkovým ovládáním, potom ARC zapne přijímač DVB.
  • Když uživatel zapne přijímač DVB tlačítkem POWER na přístroji, potom ARC zapne TV.
  • Když uživatel zapne ARC tlačítkem MODE, potom ARC zapne přijímač DVB a TV.

Vypínání funguje analogicky.

ARC - Tlačítko POWER na přijímači DVB

Tlačítko MODE na ARC

Ovládání tlačítkem POWER na přijímači DVB Ovládání tlačítkem MODE na ARC

POZN.: Slovem „zapne“ je myšleno přepnutí daného přístroje z pohotovostního stavu tzv. režimu STANDBY do režimu ACTIVE.